Treća optometrijska konferencija u Srbiji

Na Prirodno-matematičkom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu 24. i 25. maja je održana Treća optometrijska konferencija u Srbiji. Kao i prethodne dve godine konferenciju smo podržali sa predavačima i kao zlatni sponzori.

Kao i svaka struka i optometrija zahteva stalno usavršavanje i sticanje novih znanja, a ova konferencija, jedina te vrste u Srbiji, pruža mogućnost da se saznaju najnovije informacije iz oblasti optometrije, ali i oftalmologije koja je blisko povezana sa optometrijom.

Ideja o formiranju strukovnih studija proistekla je u velikoj meri od domaćih kompanija, koje rade u oblasti optičarstva i optometrije i dovela do toga da na tržištu rada nema nezaposlenih optometrista.

Optometristi su stručnjaci za primarnu brigu o zdravlju vida. Školuju se da mogu izvrštiti pregled oka u smislu korekcija vida i vidne oštrine, izrade naočara i drugih očnih pomagala, kao i otkrivanje defekata u viđenju i prepoznavanje bolesti oka.

Danas u Srbiji postoji i aktivno radi više od sto optometrista koji su svoje znanje iz ove oblasti stekli na strukovnim studijama optometrije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, koje su pokrenute 2007, na Departmanu za fiziku.

Pri koncipranju i formiranju strukovnih studija učestvovali su profesori sa PMF-a, profesori sa Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu, profesori sa Univerziteta u Kardifu (Velika Britanija), Univerziteta u Valjadolidu (Španija), te stručnjaci iz velikih kompanija, kao što su Esilor, Alkon-Ciba Vižn, i mnogi drugi.